Tietoa blogista

Jokiläänin äänessä julkaisemme yleisiä opiston toimintaan liittyviä asioita. Allaolevasta palkista löydät blogit aiheittain.

maanantai 27. tammikuuta 2014

Opiskelu aikuisiällä kannattaa

Kansainvälinen BeLL (suom. elinikäisen oppimisen hyödyt) -tutkimus osoittaa, että opiskelu aikuisiässä on pelkästään hyödyksi. Jopa liki yhdeksän kymmenestä tutkimukseen osallistuneesta koki, että opiskelun myötä opiskelumotivaatio koheni, käsitys itsestä oppijana vahvistui, sosiaalinen vuorovaikutus ja verkostot lisääntyivät. Samalla hyvinvointi ja tyytyväisyys omaan elämään paranivat. Tutkimuksesta kannattaa lukea tarkemmin esim. verkkolehdessä www.sivistys.net.
Omaehtoisen aikuisopiskelun tärkeitä mahdollistajia ovat nimenomaan kansalaisopistot, joita Suomessa on lähes 200. Kansalaisopistoissa on aikuisilla mahdollisuus osallistua itseään kehittävään monipuoliseen toimintaan laidasta laitaan. Opiskelu aikuisiällä on myös kansantaloudellisesti hyödyllistä, sillä sen avulla voidaan torjua tai hidastaa monia sairauksia, kuten dementia, joiden hoitokustannukset lisäävät valtion ja kuntien menoja ja siten vähentävät panostusta ihmisten kannalta hyödyllisempiin kohteisiin, kuten kansalaisopistotoimintaan. Panostamalla entistä enemmän kansalaisopistoihin meillä on tulevaisuudessa terveempi aikuisväestö, joka opiskelee ja nauttii elämästään loppuun asti.

Jukka Nummelin
rehtori

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kirjoita tähän kommenttisi. Ylläpitäjä tarkistaa kaikki kommentit ja valvoo julkaisuja.