Tietoa blogista

Jokiläänin äänessä julkaisemme yleisiä opiston toimintaan liittyviä asioita. Allaolevasta palkista löydät blogit aiheittain.

tiistai 1. huhtikuuta 2014

Kansalaisopistot mukana säästötalkoissa

Kuten yleisessä tiedossa on Suomen taloudellinen tilanne on kaikkea muuta kuin hyvä. Sen vuoksi menoja vähennetään ja veroja nostetaan kautta linjan. Voi sanoa, että kaikkialta leikataan. Myös kansalaisopistotoiminta on joutunut tarkan pohdinnan alle, mistä voitaisiin säästää.
Maan hallitus on tehnyt päätöksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta, jossa vapaan sivistystyön osalta todetaan seuraavaa: "Toteutetaan vapaan sivistystyön rakenne- ja rahoitusuudistus. Tavoitteena on toiminnan laadun ja vaikuttavuuden varmistamiseksi luoda riittävän suuret vapaan sivistystyön oppilaitokset. Uudistuksessa selkeytetään ja ajantasaistetaan rahoituksen määräytymisperusteet. Rahoituksen tulee kannustaa opiskelumuotojen kehittämiseen. Toiminnan ennakoitavuuden parantamiseksi määritellään vapaan sivistystyön toiminnan volyymille ylläpitäjäkohtaiset rahoituksen reunaehdot. Vapaan sivistystyön valtionosuuksissa on otettu huomioon 18,5 milj. euron vähennys vuodesta 2017 alkaen."
Opetusministeri asetti vapaan sivistystyön rakenne- ja rahoitusryhmän 13.1.2014. Asettamispäätöksessä määrätään työryhmän tehtävistä seuraavasti: "...tehtävänä on laatia selvitykset ja ehdotukset rakenteellisesta kehittämisestä, kansalaisopistojen, kansanopistojen, kesäyliopistojen ja opintokeskusten rahoitusperusteiden muutostarpeista, etä- ja monimuoto-opetuksen rahoitusperusteista sekä ehdotukset lainsäädännön muuttamiseksi. Työryhmän tulee lisäksi laatia arvio ehdotusten kustannusvaikutuksista. Työryhmän tulee jättää ehdotuksensa OKM:lle 15.12.2014 mennessä." Kansalaisopistojen liitto on edustettuna sekä rakenne- ja rahoitusryhmässä että sen kansalaisopistojaostossa.
Meidän kaikkien kansalaisopistoihmisten tulee nyt huolehtia siitä, että äänemme kuullaan meitä koskevissa tärkeissä päätöksissä. Sen vuoksi olkaa kuulolla ja ottakaa rohkeasti yhteyttä päättäjiin, jotta meillä olisi kansalaisopistotoimintaa myös tulevaisuudessa. Väittäisin, että kansalaisopistotoiminta on tärkeä osa sitä kokonaisuutta, että ihmiset ja koko Suomi pysyvät elinvoimaisina tässä koko ajan muuttuvassa maailmassa.
Kansalaisopistojen tehtävän voisi kiteyttää viime viikon rehtoripäivillä lausuttuun lauseeseen: "Uuden luominen, olemassa olevan ylittäminen ja pyrkimys parempaan täyttyvät tiedosta, tosiasioiden tunnustamisesta ja tunnistamisesta sekä kyvystä aistia olevaa, tulevaa ja näkymätöntä." Voisiko sen enää osuvammin sanoa!

Jukka Nummelin
rehtori

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kirjoita tähän kommenttisi. Ylläpitäjä tarkistaa kaikki kommentit ja valvoo julkaisuja.